Home » Disclaimer

Disclaimer

 

Disclaimer voor www.yoloco.nl

Yoloco is onderdeel van Dutch Under (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen DutchUnder, verleent u hierbij toegang tot  www.yoloco.nl  ("de Website") en nodigt u uit het hier aangebodene te kopen.

DutchUnder behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover te informeren.

Beperkte aansprakelijkheid

DutchUnder spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DutchUnder.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met DutchUnder.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DutchUnder nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DutchUnder en haar licentiegevers en intellectueel eigenaar of eigenaren.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DutchUnder, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.